indywidualna opieka okołoporodowa

Poród jest jednym z najważniejszych momentów w życiu kobiety. Jest to czas ogromnego wysiłku, ale także ogromnej wrażliwości i niepowtarzalnych emocji.
Dlatego tak ważne jest zapewnienie każdej rodzącej jak najlepszych warunków, indywidualne traktowanie, troska i czułość ze strony otaczających osób.
Położna jest dla rodzącej kobiety ważną osobą w porodzie - jest jej pomocnikiem i przewodnikiem.
Taka jest filozofia położnych pracujących w Szpitalu św. Zofii.

Gdzie urodzić?
To pytanie stawia sobie coraz więcej młodych Rodziców. Do wyboru mamy:
× poród w Szpitalu [więcej]
× poród w Przyszpitalnym Domu Narodzin [więcej]
× poród domowy

Przyjeżdżając do szpitala/na spotkanie z położną przed porodem, zabierzcie proszę wypełniony plan:

Imię i nazwisko……………………………
Osoba towarzysząca mi w trakcie porodu…………………………
× Chciałabym, aby mój cały poród przebiegał w warunkach intymności z poszanowaniem mojej godności.
× Chciałabym być informowana, przez cały okres pobytu, o planowanych procedurach i stosowanych lekach, dotyczących mojej osoby i dziecka.
× Jestem świadoma, że poniższy plan porodu jest listą moich osobistych preferencji i może być zrealizowany tylko w sytuacji, kiedy nie ma przeciwwskazań medycznych
× Wyrażam zgodę na proponowane zgodnie ze standardem założenie wkłucia dożylnego w trakcie porodu
× Chciałabym przyjmować doustnie płyny (pić) w trakcie porodu

Mój stan zdrowia
× Miałam pobierany wymaz z pochwy w kierunku Streptoccoccus agalactiae
× Mam krew Rh -
× Mam kłopoty ze wzrokiem
× inne …………………………….

Wywoływanie porodu
× Chciałabym uniknąć wywoływania porodu, chyba że ze względów medycznych będzie to konieczne
× Bez wskazań medycznych proszę o nie przebijanie pęcherza płodowego
× inne……………………………….

Znieczulenie
× Chciałabym mieć znieczulenie zewnątrzoponowe
× Nie chciałabym mieć znieczulenia zewnątrzoponowego
× Chciałabym, jeżeli to tylko możliwe, uniknąć wszelkich środków zmieniających świadomość
× Pragnę korzystać w trakcie porodu z immersji wodnej (wanny/prysznic), piłki , drabinek i innych pomocy niemedycznych
× Jestem zainteresowana wykorzystaniem aparatu TENS, w celu złagodzenia dolegliwości bólowych
× inne……………………………….

Poród
× Proszę o nie wykonywanie żadnych zabiegów przygotowujących do porodu takich jak golenie czy lewatywa, chyba że na moją wyraźną prośbę
× Zależy mi na tym, by personel szpitala uzgadniał ze mną wszystkie zabiegi zanim zostaną one wykonane
× Chciałabym mieć możliwość bycia aktywną w trakcie porodu - mieć możliwość swobodnego poruszania się, zmieniania pozycji i korzystania z toalety w trakcie pierwszego okresu porodu
× Jeżeli dziecko będzie czuło się dobrze, wolałabym by słuchano tętna dziecka co 15 minut, a nie stale
× Chciałabym, by pozwolono mi przeć w taki sposób i w takim rytmie jak będzie mi nakazywał instynkt
× Chciałabym mieć swobodę wyboru pozycji porodowej
× Chciałabym mieć możliwość dotknięcia główki dziecka w trakcie jej rodzenia się
× Chciałabym prosić o przygaszenie świateł i wyciszenie w chwili, gdy dziecko będzie przychodzić na świat
× Prosiłabym, by położna tuż po porodzie położyła mi dziecko na brzuchu

Ochrona krocza
× Wolałabym nie mieć nacinanego krocza, chyba że będzie to konieczne
× Wolałabym mieć nacięte krocze

Cesarskie cięcie
× W sytuacjach absolutnie uzasadnionych wyrażam zgodę na ukończenie porodu w sposób zabiegowy lub operacyjny (próżniociąg położniczy, kleszcze, cięcie cesarskie)
× Chciałabym, aby osoba towarzysząca mogła być obecna podczas zabiegu Po porodzie
× Chciałabym aby osoba towarzysząca, jeśli tego chce, mogła przeciąć pępowinę
× Proszę pozwolić aby pępowina samoistnie przestała tetnić zanim się ją przetnie
× Proszę, aby od razu po porodzie, najszybciej jak to możliwe, usunąć mi wenflon
× Chciałabym, aby dziecko było cały czas ze mną w pokoju
× inne………………………………….

Opieka noworodkowa
× Chciałabym trzymać moje dziecko blisko – „skóra przy skórze” przez pierwszą godzinę po porodzie
× Chciałabym by zabiegi wykonywane przy dziecku były w miarę możliwości wykonywane w mojej obecności

Karmienie piersią
× Planuję karmić piersią i chciałabym zacząć karmić od razu po porodzie
× Proszę nie dokarmiać dziecka bez uzgodnienia tego wcześniej ze mną
× Nie planuję karmić piersią