Warsztaty z pierwszej pomocy dla rodziców

Warsztaty z pierwszej pomocy dla rodziców
Na warsztaty zapraszamy wszystkie osoby które pragną zgłębić tajniki pierwszej pomocy przedmedycznej niemowląt i dzieci.
Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej z użyciem fantomów.
Celem kursu jest pozbycie się obaw przed podjęciem udzielania pierwszej pomocy oraz zdobycie podstawowej wiedzy na temat jej udzielania.

Tematyka kursu obejmuje takie zagadnienia jak:
- Znaczenie wczesnego podjęcia czynności ratunkowych
- Jak i kiedy wezwać służby ratownicze
- Jak rozpoznać stan zagrożenia życia u dziecka- kiedy należy rozpocząć udzielanie pomocy
- Zasłabnięcie i utrata przytomności
- Zadławienie
- Zatrzymanie pracy serca - schemat podstawowych czynności ratunkowych
- Zranienia i krwotoki- tamowanie
- Złamania i ich unieruchamianie
- Oparzenia
- Napad drgawkowy, a drżenia
- Ciało obce w nosie, uchu, oku
- Kompletowanie apteczki
- Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs prowadzi Magda Ławniczak.
Z zawodu Instruktorka Polskiego Czerwonego Krzyża 

Poprzez Rejestrację wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum dla Kobiet aKuku danych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszenia, wg przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.Ust. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zgodnie z

Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. nr 144, poz. 1204), wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.

Po wysłaniu formularza skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia dostępności miejsca i przekazania szczegółowych informacji.